توسعه در مفاهيم اوليه بيشتر بر جنبه اقتصادي آن تأگيد داشت. رشد بي چون و چراي اين جنبه از توسعه موجب بروز اختلافهاي شديد در جنبه هاي گوناگون گرديد. بخصوص در كشورهاي جهان سوم نه تنها موجب توسعه نشد بلكه موجب عقب ماندگي و نابرابري بيشتربين مردم آن كشورها و ايجاد و تشديد فاصله بين آن كشورها و كشورهاي به اصطلاح توسعه يافته غربي شد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط وحیدعلی رحیمی در یکشنبه دوازدهم تیر 1390 و ساعت 19:34 |

بهداشت رواني   در اصل حفظ و ارتقا سلامت است يعني كمك به وضعيت كامل بهتر زيستي جسمي رواني و اجتماعي نه صرفاً نبودن بيماري يا ناتواني بهداشت رواني بر پيشگيري مبتني است و پيشگيري عبارت از بوجود آوردن عواملي كه مكمل زندگي سالم   و نرمال است  بعلاوه درمان اختلالات جزئي رفتار به منظور جلوگيري از بيماريهاي شديد رواني از انجا كه اساس سلامت روان  آدمي در طي دوران كودكي و نوجواني پي ريزي مي شود سلامت روان كودك و نوجوان و عوامل موثر در تامين آن شايان توجه و اهميت فوق العاده است امروزه روان شناسي روابط متقابل سلامت تن و روان را مورد تأييد قرار ميدهد به اين معني كه داشتن روان سالم مستلزم بدني سالم و لازمه بدن سالم نيز برخورداري از رواني سالم است از اين رو ترديدي نيست كه سلامت جسماني كودك و نوجوان در سلامت رواني او نقش مهم دارد اما اين تنها عامل موثر نيست پژوهشها و يافته هاي روان شناسان  و درمانگران نشان ميدهد كه عوامل ديگري از جمله عوامل اجتماعي و فرهنگي (خانواده مدرسه) نيز  در تامين سلامت رواني تأثيری بس مهم و غیر قابل انکار دارد .


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط وحیدعلی رحیمی در یکشنبه دوازدهم تیر 1390 و ساعت 19:33 |

انگيزش امروزه يكي از مسايل مهم در نظام آموزشي و پرورشي بيشتر كشورهاست. دوام يك سازمان به ميزان كوشش افراد و انگيزش آنها بستگي دارد. مطالعه در زمينه انگيزش، ما را بسوي چرايي رفتارهاي انسانها رهنمون مي سازد. تقريباً تمام كارهايي كه معلمان در كلاس انجام مي دهند اثر انگيزشي بر روي دانش آموزان دارد، آنها نيز به فراخور خود و موقعيتشان واكنش نشان مي دهند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط وحیدعلی رحیمی در یکشنبه دوازدهم تیر 1390 و ساعت 19:32 |

تربيت در لغت به معناي پروراندن و پرورش دادن و بدن به معناي جسم و كالبد تشكيل دهنده هر موجود بالاخص انسان مي باشد. تربيت بدني يعني پرورش بدن بوسيله ورزشهاي گوناگون و يا تربيت بدني يعني مجموعه فعاليتهايي كه اگر متناسب با ويژگيهاي سني انجام شود. فرد را براي يادگيري مهارتهاي مختلف ورزشي آماده مي سازد.ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط وحیدعلی رحیمی در یکشنبه دوازدهم تیر 1390 و ساعت 19:27 |

بی تردید تفکر و اندیشه ورزی و تعقل یکی از اصلی ترین و شاید تنها تفاوت بین انسان با سایر موجودات زنده است. پیشرفت و تعالی امروزین ثمره تفکر و اندیشه ورزی افراد گذشته در جوامع بشری مختلف است.

جامعه ایی سعادتمند خواهد بود که تمام افراد آن مجهز به تفکر هدفمند همراه با تعقل باشند. بر همین اساس ما در مقاله حاضر به معنا و مفهوم تفکر و تعقل، کارکردها و موانع آن با تأکید بر منابع اسلامی بخصوص قرآن کریم و همچنین دانشمندان علم روان شناسی پرداخته ایم.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط وحیدعلی رحیمی در یکشنبه دوازدهم تیر 1390 و ساعت 19:25 |

حجم خورشيد يك ميليون و سيصـد هـزار برابر زميـن،وزن آن دو ميلـيـارد مـيلـيارد  ميليارد تن،حرارتش شش هزار درجه است.

منشا گرماي خورشيد واكنش هاي هسته اي است. خورشيد داراي حركت ظاهري،يومي،ساليانه وحركت واقعي است.

خورشيد در جاي خود در حركت است و هر 27تا28 روز دور خود مي گردد و البته حركت ديگر آن حركت در كهكشان راه شيري است كه با سرعت 900000 كيلو متر در ساعت حركت در آن در حركت است و 225 يا 250 ميليون سال طول مي كشد تا آن را طي كند


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط وحیدعلی رحیمی در یکشنبه دوازدهم تیر 1390 و ساعت 19:21 |

حوزه ارزشيابي حوزه ايي نسبتاً جديد بوده و كارهاي تحقيقاتي بسيار كمي نسبت به ساير حوزه هاي علوم تربيتي درآن صورت گرفته است. اين حوزه شامل سه دوره بوده است.  دوره اول دوره رشدكند و سنگين بود و دوره دوم دوره فعاليت بوده است و امروزه كه دوره سوم آن مي باشد ارزشيابي آموزشي بعنوان يك رشته مجزا و علمي شناخته شده است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط وحیدعلی رحیمی در یکشنبه دوازدهم تیر 1390 و ساعت 12:53 |

اختلال يادگيري در كساني است كه تفاوت فاحشی بين هوش بالقوه آنان و عملکرد شان در زمينه يادگيری وجود دارد . تفاوت ناشی از عقب ماندگی ذهنی ،  فقر فرهنگی و آموزشی ، تاخير رشدی  و نابهنجاری های رفتاری و ... نمی باشد . مشکل اصلی اين افراد ضعف شديد تحصيلی در زمينه های خواندن ، نوشتن ، رياضيات يا بيان نوشتاری است. در زمينه مهارت های رياضی
( شناخت شکل نوشتاری اعداد ، ارزش اعداد ، درک يا انجام عمليات رياضی و ... ) دچار مشکل شوند .


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط وحیدعلی رحیمی در شنبه یازدهم تیر 1390 و ساعت 18:33 |


Powered By
BLOGFA.COM